• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim informuje , że zgodniez Zarządzeniem Nr 23/2006 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych w gminie Ustronie Morskie”, w § 4 tego regulaminu nakłada się obowiązek  po upływie 20 lat od daty pochowania ( w przypadku utrzymania tego grobu ), wykupu tego miejsca na następne 20 lat . Jednocześnie przypominamy, że nie opłacone a pozostawione przy grobach rezerwacje miejsca grzebalnego w przypadku ich utrzymania należy również opłacić.

 

Z uwagi na małą ilość wolnych miejsc grzebalnych ( w przypadku nie opłacenia tych miejsc ), w okresie wiosenno – letnim 2012 zostanie uruchomiona procedura likwidacji takich grobów a nie opłacone rezerwacje wskazywane będą do pochówków.

 

Powyższe opłaty należy wnosić na konto GOSiR w Ustroniu Morskim nr 33856200070043696820000020. Wysokość opłat przed dokonaniem opłaty należy uzgodnić w GOSiR  w Ustroniu Morskim ul. Polna 3.