• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

W hali basenowej znajdują się:

 

a) 6-cio torowy BASEN PLYWACKI o następujących parametrach:

- wymiary 25 x 12,5 m

- głębokość 1,2 – 1,8 m

- widownia (dostępna tylko z holu bez możliwości wejścia na basen)

- ławka dla użytkowników basenu (zawodników, trenerów)

 

 

b) BASEN SZKOLENIOWO-REKREACYJNY

- wymiary 13,70x12,5-15,30 m

- głębność 0,9-1,25 m

W basenie tym są:

- 2 torowa strefa nauki pływania o głębokości 0,90m

- 2 gejzery powietrzne

- 2 kaskady wodne z szeroką wylewką do masażu karku

- 2 stacje masażu wodno-powietrznego

- 4-stanowiskową ławkę z hydromasażem

- schody podwodne w wydzielonych punktach

 

Niezależnie w strefie tej znajduje się zjeżdżalnia wodna (rura zamknięta) o długości

około 45m.

 

c) 3 wanny WHIRLPOOL do hydromasażu

 

ZAKRES TEMPERATURY NIECEK BASENU:

1) BASEN SPORTOWY 27 - 28

2) BASEN REKREACYJNY 29-31

3) WANNY Z HYDROMASAŻEM 35,5-36,5