• slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.png
 • slide7.png
 • slide8.png

W dniach 0d 4 do 17 grudnia na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Helios miała miejsce przerwa technologiczna basenu.Wykaz prac podano w zakładce "więcej".b_1200_0_0_00_images_20171215_124610_-_Kopia_-_Kopia.jpg

W dniach 0d 4 do 17 grudnia na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Helios miała miejsce przerwa technologiczna basenu w czasie której dokonano:

 

1.Przeglądu centrali basenowej głównej, w skład którego weszło:

 • sprawdzanie wskaźników AKP, 
 • kontrola filtrów powietrza, 
 • kontrola wymienników ciepła,
 • czyszczenie wymienników ciepła,
 • kontrola elementów pompy ciepła,
 • kontrola nagrzewnic,
 • kontrola pracy przepustnic sterowanych siłownikami,
 • sprawdzanie wentylatorów i ich układów napędowych,
 • sprawdzanie systemu odprowadzania skroplin,
 • kontrola pracy elementów analogowych automatyki w tablicy sterowniczej,
 • pomiar prądów roboczych wentylatorów i sprężarek,
 • ciśnieniowe mycie detergentem wewnętrznych elementów central.

 

2. Przeglądu central basenowych małych (holu, ciągów sanitarnych, podbasenia), w skład którego weszło:              

 • pomiar poboru prądu sprężarki i silników wentylatorów,
 • sprawdzenie działania siłowników przepustnic, presostatów, zaworów trójdrogowych, czujników co, czujników temperatury, czujników wilgotności czujnika przeciwzamrożeniowego, sprawdzenie połączeń elektrycznych,
 • czyszczenie i dezynfekcja komór centrali, chłodnicy, nagrzewnicy, wymiennika ciepła, wymiana filtrów powietrza,
 • sprawdzenie instalacji chłodniczej,
 • sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzenia,
 • sprawdzenie działania wyposażenia opcjonalnego,
 • czyszczenie i dezynfekcja filtrów powietrza,
 • sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin,
 • czyszczenie tacy ociekowej jednostki zewnętrznej.

 

3.Przeglądu piecy i kotłów gazowych, w skład którego weszło:          

 • przegląd i czyszczenie kotłów,
 • regulacja i czyszczenie palników,
 • wykonywanie analiz spalin,
 • kontrola nastaw regulatorów,
 • kontrola pracy pomp i zaworów regulacyjnych,
 • kontrola stanu wody w instalacji,
 • sprawdzanie stanu pracy palników,
 • kontrola ciśnienia gazu przed palnikiem,
 • kontrola sprawności układu zmiękczania wody,
 • kontrola stanu pracy zaworów mieszających,
 • kontrola układu zabezpieczenia kotła przed brakiem wody,
 • kontrola pracy układu pompowego i mieszaczowego.

 

4. Prac związanych z serwisem ciągów wentylacyjnych hali basenowej, w skład którego weszło:         

 • czyszczenie ręczne rurociągów wentylacyjnych,
 • odtłuszczenie i umycie rurociągów wentylacyjnych,
 • konserwacja rurociągów wentylacyjnych,
 • wymiana starych i montaż nowych mocowań kanałów wentylacyjnych,
 • rozłożenie i złożenie rusztowania,
 • zabezpieczenie powierzchni niecek basenowych przed zabrudzeniem,
 • zabezpieczenie kafelek plaży basenowej i elementów technologicznych dna niecki basenu wraz z kafelkami przed uszkodzeniem mechanicznym.

 

5. Remontu strefy saun, w skład którego weszło:       

 • wymiana 3 sztuk zepsutych paneli natrysków na nowe (przebudowa instalacji),
 • uzupełnienie brakujących płytek w saunie parowej i pod natryskami,
 • wykonanie nowych siedlisk w saunie suchej.

 

6. Serwisu technologii basenowej, w skład którego weszło:

 • serwis pomp obiegowych basenu sportowego, rekreacyjnego oraz wanien
 • z hydromasażem (rozebranie, czyszczenie, smarowanie, wymiana łożysk),
 • serwis pomp atrakcji basenowych (rozebranie, czyszczenie, smarowanie, wymiana łożysk),
 • wzmocnienie i spawanie górnej pokrywy oraz wnętrza zbiornika wyrównawczego basenu rekreacyjnego,
 • wyczyszczenie wszystkich (6 sztuk) filtrów basenowych,
 • konserwacja i serwis układów pomiarowych,
 • konserwacja i serwis przyłączy przepompowni filtrów,
 • kalibracja układów pomiarowych.

 

7. Odmalowania Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

Odmalowano:

 • całą strefę niecki basenowej,
 • hol główny,
 • kręgielnie,
 • kasy basenowe,
 • hol administracji,
 • pomieszczenie socjalne pracowników,
 • zejście do podbasenia.

 

8.Prace związane z utrzymaniem czystości:

 • wnętrza niecki basenu sportowego, rekreacyjnego oraz wanien z hydromasażem,
 • korytek odpływowych,
 • kratek odpływowych,
 • słupków startowych, lin torowych oraz elementów nierdzewnych (balustrady, dozowniki na mydło, kosze, dozowniki na papier),
 • wnętrza zbiorników wyrównawczych basenu sportowego, rekreacyjnego oraz wanien
 • z hydromasażem,
 •  podbasenia,
 • plaży basenowej,
 • okien na zewnątrz i wewnątrz obiektu.

 

9. Inne:

 • w strefie kręgielni wymieniono deski maskujące: środkowe i zewnętrze na torach,
 • zakupiono do sauny suchej guzik alarmowy.
 • wykonano przegląd instalacji oświetleniowej na niecce basenowej oraz pomieszczeniach administracji.
 • w dniu 18.12.2017 roku Powiatowy Inspektorat Sanitarny w  Kołobrzegu dokonał kontroli jakości wody basenowej oraz całego obiektu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Helios.