• slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.png
 • slide7.png
 • slide8.png

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że we wtorek 16 czerwca od godziny 10 Centrum Sportowo-Rekreacyjne Helios wznawia swoją działalność. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych wodnych atrakcji.

65603_287110614754827_186567505_n.jpg

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zastosowanie się do niżej wymienionych zaleceń:

 

 1. Przed wejściem na obiekt proszę o zdezynfekowanie rąk i założenie maseczki.
 2. Niekorzystanie z pływalni w razie objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.
 3. Zachowanie niezbędnego dystansu ok. 2 m od innych osób korzystających z pływalni na całym obszarze obiektu. Powyższe dotyczy również dystansu pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: w szatni, przebieralniach, toaletach, natryskach, brodzikach.
 4. Zasłanianie ust i nosa łokciem w razie kichania.
 5. Konieczność mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty szafek, kontakty, krany itp.).
 6. Stosowanie się do wymogu - jedna osoba przed kasą.
 7. Zdejmowanie maseczki ochronnej odbywa się w pomieszczeniu przebieralni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 8. Stosowanie się do nakazów zawartych w Regulaminie Pływalni Krytej.
 9. Pobyt w obiekcie należy ograniczyć do czasu kąpieli w basenie a po jej zakończeniu opuścić obiekt.
 10. Liczba klientów jednocześnie korzystających z obiektu nie może przekroczyć 60 osób.
 11. Z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie.

Podstawa prawna:
1. Wytyczne do funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny 01.06.2020 r.
2.Stanowisko NIZP-PZH z dnia 04.05.2020r. w sprawie korzystania z pływalni, saun, innych obiektów rekreacji.