• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół” Ustronie Morskie i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zapraszają na:

VIII MIKOŁAJKOWE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE„HELIOS 2018”.pywanie.jpg

 

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim,
Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół” Ustronie Morskie
i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

 

 

 zapraszają na:

VIII MIKOŁAJKOWE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE„HELIOS 2018”

 

 

Regulamin zawodów pływackich

1. Cel zawodów:

- Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci.

- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji sportowej.

- Promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

- Propagowanie pływania jako formy spędzania czasu wolnego.

 

2. Dane techniczne pływalni:

- Długość: 25 m

- Ilość torów: 6

- Temperatura wody: 28ºC

 

3. Termin i miejsce zawodów:

- Zawody odbędą się w dniu 10.12.2018 r. (poniedziałek)o godzinie 10.30 w basenie Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim – Centrum Sportowo-Rekreacyjne Helios, ul. Polna 3.

 

4. Uczestnictwo:

- W zawodach mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2003 – 2011 (kl. I – VIII SP i III Gim.)
z zaproszonychszkół: Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie, Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa w Gościnie, Szkoła Podstawowa w Tymieniu, Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łęknie i Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim. Dopuszczalny jest udział zawodników z licencją PZP – jednakże mogą oni wziąć udział tylko w jednej konkurencji, pozostali uczestnicy w dwóch. Obowiązuje lista uczniów potwierdzona przez dyrektora szkoły. Każda drużyna ma swojego opiekuna.

 

5. Przepisy techniczne:

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Uzyskany rezultat czasowy decydować będzie
o przyznaniu miejsca.

 

6. Nagrody:

- Medale i dyplomy za miejsca I – III w każdej konkurencji.

- Czekoladowe mikołaje dla wszystkich uczestników.

 

7. Zgłoszenie do zawodów:

- Zgłoszenie z podaniem nazwy szkoły według wzoru poniżej prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.12.2017 r. (środa)

 

Lp.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Szkoła

Konkurencja

Czas

 

 

 

 

 

 

 

8. Program zawodów:

1)  kl. I dz SP (rocznik 2011 i mł.)  – 25 m stylem dowolnym (może być z przyborem)
2)  kl. I chł SP (rocznik 2011 i mł.)  – 25 m stylem dowolnym (może być z przyborem)
3)  kl. II dz SP (roczniki 2010) – 25 m stylem grzbietowym
4)  kl. II chł SP (roczniki 2010) – 25 m stylem grzbietowym
5)  kl. II dz SP (roczniki 2010) – 25 m stylem dowolnym
6)  kl. II chł SP (roczniki 2010) – 25 m stylem dowolnym
7)  kl. III – IV dz SP (roczniki 2008 – 2009) – 25 m stylem klasycznym
8)  kl. III – IV chł SP (roczniki 2008 – 2009) – 25 m stylem klasycznym
9)  kl. III – IV dz SP (roczniki 2008 – 2009) – 25 m stylem motylkowym
10)  kl. III – IV chł SP (roczniki 2008 – 2009) – 25 m stylem motylkowym
11)  kl. III – IV dz SP (roczniki 2008 – 2009) – 50 m stylem grzbietowym
12)  kl. III – IV chł SP (roczniki 2008 – 2009) – 50 m stylem grzbietowym
13)  kl. III – IV dz SP (roczniki 2008 – 2009) – 50 m stylem dowolnym
14)  kl. III – IV chł SP (roczniki 2008 – 2009) – 50 m stylem dowolnym


Dekoracje zawodników z klas I – IV SP (roczniki 2009 – 2011)
15)  kl. V – VI dz SP (roczniki 2006 – 2007) – 50 m stylem grzbietowym
16) kl. V – VI chł SP (roczniki 2006 – 2007) – 50 m stylem grzbietowym
17) kl. V – VI dz SP (roczniki 2006 – 2007) – 50 m stylem dowolnym
18) kl. V – VI chł SP (roczniki 2006 – 2007) – 50 m stylem dowolnym
19) kl. V – VI dz SP (roczniki 2006 – 2007) – 50 m stylem klasycznym
20) kl. V – VI chł SP (roczniki 2006 – 2007) – 50 m stylem klasycznym
21) kl. V – VI dz SP (roczniki 2006 – 2007) – 50 m stylem motylkowym
22) kl. V – VI chł SP (roczniki 2006 – 2007) – 50 m stylem motylkowym
23)  kl. VII – VIII i III Gim. dz SP (roczniki 2003 – 2005) – 50 m stylem grzbietowym
24) kl. VII – VIII i III Gim chł SP (roczniki 2003 – 2005) – 50 m stylem grzbietowym
25) kl. VII – VIII i III Gim dz SP (roczniki 2003 – 2005) – 50 m stylem dowolnym
26) kl. VII – VIII i III Gim chł SP (roczniki 2003 – 2005) – 50 m stylem dowolnym
27) kl. VII – VIII i III Gim dz SP (roczniki 2003 – 2005) – 50 m stylem klasycznym
28) kl. VII – VIII i III Gim chł SP (roczniki 2003 – 2005) – 50 m stylem klasycznym
29) kl. VII – VIII i III Gim dz SP (roczniki 2003 – 2005) – 50 m stylem motylkowym
30) kl. VII – VIII i III Gim chł SP (roczniki 2003 – 2005) – 50 m stylem motylkowym


Dekoracje zawodników z klas V – VIII SP i III GIM. (roczniki 2003 – 2007)
Zakończenie zawodów ok. godz.: 13.30


9. Postanowienia końcowe:
- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
- Godz. 9.50 – odprawa techniczna
- Godz. 10.00 – 10.20 – rozgrzewka
- Godz. 10.30 – defilada i uroczyste otwarcie zawodów
- Prosimy o zamieszczenie uwagi o ewentualnym rozstawieniu zawodnika na torze bocznym.
- Opiekun jest zobowiązany do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w zawodach
i oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach sportowych.
- Listę zawodników – uczniów szkoły – potwierdzoną przez dyrektora szkoły prosimy przekazać organizatorowi.
- Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek w przebieralni, a także na basenie w czasie trwania zawodów.
- Informacji dotyczących zawodów udziela: Monika Regińska tel.: 501 – 846 – 130

Z A P R A S Z A M Y  DO  U D Z I A Ł U  I  Ż Y C Z Y M Y  S U K C E S Ó W!