• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół” Ustronie Morskie i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Helios” w Ustroniu Morskim zapraszają w dniu 28.11.2017 roku na: "VII MIKOŁAJKOWE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE„HELIOS 2017”.

mikoaj.jpg

VII MIKOŁAJKOWE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE„HELIOS 2017”

 

 

Regulamin zawodów pływackich

 

1. Cel zawodów:

- Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci.

- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji sportowej.

- Promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

- Propagowanie pływania jako formy spędzania czasu wolnego.

 

2. Dane techniczne pływalni:

- Długość: 25 m

- Ilość torów: 6

- Temperatura wody: 28ºC

 

3. Termin i miejsce zawodów:

- Zawody odbędą się w dniu 28.11.2017 r. (wtorek)o godzinie 10.00 w basenie Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Helios” w Ustroniu Morskim.

 

4. Uczestnictwo:

- W zawodach mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2010 – 2002 (kl. I – VII SP i II – III Gim.) nie trenujące pływania w szkole sportowej. W zawodach udział biorą zaproszone szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie, Szkoła Podstawowa w Mielnie, Szkoła Podstawowa  w Gościnie, Szkoła Podstawowa w Tymieniu i Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim. Obowiązuje lista uczniów potwierdzona przez dyrektora szkoły. Każda drużyna ma swojego opiekuna.

 

5. Przepisy techniczne:

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Uzyskany rezultat czasowy decydować będzie
o przyznaniu miejsca.

- Można startować tylko w jednej kategorii wiekowej. W sztafetach startują dwie dziewczyny
i dwóch chłopców.

 

6. Nagrody:

- Medale, dyplomy i nagrody za miejsca I – III w każdej konkurencji.

- Dyplomy za miejsca IV – VI.

-  Czekoladowe mikołaje dla wszystkich uczestników.

 

7. Zgłoszenie do zawodów:

- Zgłoszenie z podaniem nazwy szkoły według wzoru poniżej prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.11.2017 r. (wtorek)

 

Lp.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Szkoła

Konkurencja

Czas

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Program zawodów:

1)  kl. I dz SP (rocznik 2010 i mł.)  – 25 m stylem dowolnym (może być z przyborem)
2)  kl. I chł SP (rocznik 2010 i mł.)  – 25 m stylem dowolnym (może być z przyborem)
3)  kl. II dz SP (roczniki 2009) – 25 m stylem dowolnym
4)  kl. II chł SP (roczniki 2009) – 25 m stylem dowolnym
5)  kl. III dz SP (roczniki 2008) – 25 m stylem dowolnym
6)  kl. III chł SP (roczniki 2008) – 25 m stylem dowolnym
7) kl. I – III SP (roczniki 2010 – 2008) – sztafeta miesz. 4 x 25 m stylem dow. (2 dz + 2 chł)
Dekoracje zawodników klas I – III SP


8)  kl. IV – V dz SP (roczniki 2007 – 2006) – 50 m stylem grzbietowym
9)  kl. IV – V chł SP (roczniki 2007 – 2006) – 50 m stylem grzbietowym
10) kl. VI – VII SP dz (roczniki 2005 – 2004)  – 50 m stylem grzbietowym
11) kl. VI – VII SP chł (rocznik 2005 – 2004)  – 50 m stylem grzbietowym
12)  kl. II – III GIM. dz (roczniki 2003 – 2002) – 50 m stylem grzbietowym
13)  kl. II – III GIM. chł (roczniki 2003 – 2002) – 50 m stylem grzbietowym
14) kl. IV – V dz SP (roczniki 2007 – 2006) – 50 m stylem dowolnym
15) kl. IV – V chł SP (roczniki 2007 – 2006) – 50 m stylem dowolnym
16) kl. VI – VII SP dz (roczniki 2005 – 2004)  – 50 m stylem dowolnym
17) kl. VI – VII SP chł (roczniki 2005 – 2004)  – 50 m stylem dowolnym
18) kl. II – III GIM. dz (roczniki 2003 – 2002) – 50 m stylem dowolnym
19) kl. II – III GIM. chł (roczniki 2003 – 2002)  – 50 m stylem dowolnym
20) kl. IV – VII SP (roczniki 2004 – 2007) – sztafeta miesz. 4 x 25 m stylem dow. (2 dz + 2 chł) – łączny wiek zawodników: 46 lat
21)  kl. II – III GIM. (roczniki 2003 – 2002) – sztafeta miesz. 4 x 50 m stylem dow. (2 dz + 2 chł)
Dekoracje zawodników klas IV – VII SP i klas II – III GIM.

 

Zakończenie zawodów ok. godz.: 14.30

 

9. Postanowienia końcowe:

- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.

- Godz. 9.20 – odprawa techniczna

- Godz. 9.30 – 9.50 – rozgrzewka

- Godz. 10.00 – defilada i uroczyste otwarcie zawodów

- Prosimy o zamieszczenie uwagi o ewentualnym rozstawieniu zawodnika na torze bocznym.

- Opiekun jest zobowiązany do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w zawodach
i oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach sportowych.

- Listę zawodników – uczniów szkoły – potwierdzoną przez dyrektora szkoły prosimy przekazać organizatorowi.

- Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek w przebieralni,

 a także na basenie w czasie trwania zawodów.

- Informacji dotyczących zawodów udziela: Monika Regińska tel.: 501 – 846 – 130

 

Z A P R A S Z A M Y  DO  U D Z I A Ł U  I  Ż Y C Z Y M Y  S U K C E S Ó W!

 


Ze sportowym pozdrowieniem

Organizatorzy