• slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.png
  • slide7.png
  • slide8.png

06 grudnia br. , w Centrum Sportowo- Rekreacyjnym przy ul. Polnej 3 odbędzie się VI edycja MIKOŁAJKOWYCH MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH „HELIOS 2016”. To wyjątkowa okazja, aby sprawdzić umiejętności pływackie, młodych amatorów pływania, oraz spędzić czas, w przyjemnej i świątecznej atmosferze. Gościem specjalnym zawodów, będzie oczywiście Święty Mikołaj, który z pewnością przywiezie ze sobą słodkie niespodzianki.mikoaj.jpg

Regulamin zawodów pływackich

 

1. Cel zawodów:

- Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci.

- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji sportowej.

- Promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań pływackich.

- Propagowanie pływania jako formy spędzania czasu wolnego.

 

 

2. Dane techniczne pływalni:

- Długość: 25 m

- Ilość torów: 6

- Temperatura wody: 28ºC

 

 

3. Termin i miejsce zawodów:

- Zawody odbędą się w dniu 6.12.2016 r. (wtorek)o godzinie 10.00 na basenie Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Helios” w Ustroniu Morskim.

 

4. Uczestnictwo:

- W zawodach mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2009 – 2001 (kl. I – VI SP i I – III Gim.) nie trenujące pływania w szkole sportowej. W zawodach udział biorą zaproszone szkoły: ZS nr 11
w Koszalinie, ZS w Mielnie, ZS w Dobrzycy i ZS Ustronie Morskie. Obowiązuje lista uczniów potwierdzona przez dyrektora szkoły. Każda drużyna ma swojego opiekuna.

 

 

5. Przepisy techniczne:

- Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Uzyskany rezultat czasowy decyduje o przyznaniu miejsca.

- Można startować tylko w jednej kategorii wiekowej. W sztafetach startują dwie dziewczyny
i dwóch chłopców.

 

 

6. Nagrody:

- Medale i dyplomy za miejsca I – III w każdej konkurencji.

-  Czekoladowe mikołaje dla wszystkich uczestników.

 

7. Zgłoszenie do zawodów:

- Zgłoszenie z podaniem nazwy szkoły według wzoru poniżej prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.11.2016 r.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Szkoła

Konkurencja

Czas

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Program zawodów:

1)  kl. I dz SP (rocznik 2009 i mł.)  – 25 m stylem dowolnym (może być z przyborem)
2)  kl. I chł SP (rocznik 2009 i mł.)  – 25 m stylem dowolnym (może być z przyborem)
3)  kl. II – III dz SP (roczniki 2008 – 2007) – 25 m stylem dowolnym (może być z przyborem)
4)  kl. II – III chł SP (roczniki 2008 – 2007) – 25 m stylem dowolnym (może być z przyborem)
5) kl. I – III SP (roczniki 2009 – 2007) – sztafeta 4 x 25 m stylem dowolnym (2 dz + 2 chł)
Dekoracje zawodników klas I – III SP


6)  kl. IV – V dz SP (roczniki 2006 – 2005) – 50 m stylem grzbietowym
7)  kl. IV – V chł SP (roczniki 2006 – 2005) – 50 m stylem grzbietowym
8) kl. VI SP dz (rocznik 2004)  – 50 m stylem grzbietowym
9) kl. VI SP chł (rocznik 2004)  – 50 m stylem grzbietowym
10) kl. IV – V dz SP (roczniki 2006 – 2005) – 50 m stylem dowolnym
11) kl. IV – V chł SP (roczniki 2006 – 2005) – 50 m stylem dowolnym
12) kl. VI SP dz (rocznik 2004)  – 50 m stylem dowolnym
13) kl. VI SP chł (rocznik 2004)  – 50 m stylem dowolnym
14) kl. IV – VI SP (roczniki 2004 – 2006) – sztafeta 4 x 25 m stylem dowolnym (2 dz + 2 chł)
Dekoracje zawodników klas IV – VI SP


15)  kl. I – III GIM. dz (roczniki 2003 – 2001) – 50 m stylem grzbietowym
16)  kl. I – III GIM. chł (roczniki 2003 – 2001) – 50 m stylem grzbietowym
17) kl. I – III GIM. dz (roczniki 2003 – 2001) – 50 m stylem dowolnym
18) kl. I – III GIM. chł (roczniki 2003 – 2001)  – 50 m stylem dowolnym
19)  kl. I – III GIM. (roczniki 2003 – 2001) – sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym (2 dz + 2 chł)
Dekoracje zawodników klas I – III GIM.

 

Zakończenie zawodów ok. godz.: 14.30

 

 

9. Postanowienia końcowe:

- W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.

- Godz. 10.00 – odprawa techniczna

- Godz. 10.15 – 10.30 – rozgrzewka

- Godz. 10.30 – defilada i uroczyste otwarcie zawodów

- Prosimy o zamieszczenie uwagi o ewentualnym rozstawieniu zawodnika na torze bocznym.

- Opiekun jest zobowiązany do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w zawodach
i oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach sportowych.

- Listę zawodników – uczniów szkoły – potwierdzoną przez dyrektora szkoły prosimy przekazać organizatorowi.

- Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek w przebieralni,

 a także na basenie w czasie trwania zawodów.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela:

- Monika Regińska tel.: 501-846-130

 

 

Z A P R A S Z A M Y  DO  U D Z I A Ł U  I  Ż Y C Z Y M Y  S U K C E S Ó W!

Ze sportowym pozdrowieniem

Organizatorzy